Условия

Други условия


Електронен магазин Beadshouse.bg не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване  и доставка на поръчките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата, проблеми или закъснения на куриерската служба и др.
 
Beadshouse.bg не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в следствие употребата на сайта на електронния магазин.
 
С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Beadshouse.bg.
 
За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между Електронния магазин Beadshouse.bg и потребителя се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Learn more