Условия

Начин на плащанe


Сумата за поръчката се заплаща на куриер в брой при получаване на стоката. 
 
При заплащането в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод(ППП). Клиентът получава фискален документ от "Спиди" АД като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиентът запазва фискалният документ, който замества касовия бон в доказателство за извършеното плащане.

Цитат от НАРЕДБА № Н-18 от 13 декември 2006 г., Чл. 3, Ал. 1:
(Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм. изцяло, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
 

Learn more