Условия

Общи условия


Настоящите "Общи условия" служат за да уточнят взаимоотношенията между електронен магазин Beadshouse.bg от една страна и потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейн Beadshouse.bg.

С отбелязване в полето "Прочетох общите условия и ги приемам" потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и по този начин се съгласява с тях.

 

Learn more