Условия

Цена на поръчката


Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти и стойността на доставка. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Електронен магазин Beadshouse.bg има и си запазва правото да променя цените  без предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в магазина по време на правене на поръчката. При допуснати технически грешки при публикуване на цените, електронният магазин има правото да отмени изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, но има задължението да възстанови сумите, които са предварително платени и/или депозирани от потребителя.
 

Learn more