Условия


за пазаруване и използване на услугите на електронен магазин Beadshouse.bg

Общи условия


Настоящите "Общи условия" служат за да уточнят взаимоотношенията между електронен магазин Beadshouse.bg от една страна и потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейн Beadshouse.bg.

С отбелязване в полето "Прочетох общите условия и ги приемам" потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и по този начин се съгласява с тях.

 

Общи разпоредби


Информацията, публикувана в електоронния магазин Beadshouse.bg, е достъпна за всеки интернет потребител напълно безплатно.  Ползването на услугите в електрония магазин Beadshouse.bg  е възможно  както за регистрирани потребители, така и за посетители като "гост".  Всички цени, описани в магазина, са в български лева, с включен ДДС.  Поръчки се приемат от понеделник до неделя, от 0 до 24 часа.
 

Условия за регистрация


Ако потребителят желае да използва предимствата на потребителски профил в Beadshouse.bg, регистрацията е задължителна. Чрез профила потребителят получава възможност да извършва по-лесно заявки за закупуване на предлаганите стоки, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание, да оставя коментари в сайта, да се възползва от специални промоционални предложения и т.н.

При регистрацията е нужно да се въведе адреса, който ще се използва за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Потребителят се задължава да предостави пълни и верни данни в регистрационната форма, както и да ги актуализира.

 

Поверителност на личните данни


Потребителите, които използват услугите на електронен магазин Beadshouse.bg  изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (име, email, телефон  и адрес за получаване) да бъдат обработвани  по електронен път при доставката на поръчани стоки или услуги, за отговор на запитване,  както и за изпращане на актуална информация за нашите нови продукти или промоции.

Информация за потребителски лични данни не се предоставя на трети страни, с изключение на нашите партньори за доставка на поръчаните стоки.

 

Цена на поръчката


Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти и стойността на доставка. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Електронен магазин Beadshouse.bg има и си запазва правото да променя цените  без предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в магазина по време на правене на поръчката. При допуснати технически грешки при публикуване на цените, електронният магазин има правото да отмени изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, но има задължението да възстанови сумите, които са предварително платени и/или депозирани от потребителя.
 

Начин на плащанe


Сумата за поръчката се заплаща на куриер в брой при получаване на стоката. 
 
При заплащането в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод(ППП). Клиентът получава фискален документ от "Спиди" АД като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиентът запазва фискалният документ, който замества касовия бон в доказателство за извършеното плащане.

Цитат от НАРЕДБА № Н-18 от 13 декември 2006 г., Чл. 3, Ал. 1:
(Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм. изцяло, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
 

Доставка


Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез куриерска услуга с наложен платеж. Комисионната за услугата наложен платеж се заплаща от платеца на куриерската услуга, условията за която са описани подробно в раздел „Доставка” на електрония магазин Beadshouse.bg.
 

Предаване на стоката


Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, намиращо се на адреса на доставката, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, електронният магазин се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка.

 

Право на отказ


Потребителят има право да откаже да получи заявената за покупка стока, когато:
 
- доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи при първоначалния преглед;
 
- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
 
- цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

 

Връщане на стока


Потребителят има правото да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.


Транспортните разходи при връщане на стоката от клиента към продавача са за сметка на клиента, като негово право е да избере с коя куриерска служба да изпрати пратката.
 

Копиране на информацията


Цялата информация, публикувана в електронния магазин Beadshouse.bg, е негова собственост. Забранява се копирането на текстове и снимки от електронния магазин  и поставянето им в други уеб-сайтове и електронни магазини, без съгласието на собственика.

Собственици на други сайтове и потребители могатда публикуват връзки към електронния магазин  Beadshouse.bg като допринасят за неговата популярност.

 

Други условия


Електронен магазин Beadshouse.bg не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване  и доставка на поръчките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата, проблеми или закъснения на куриерската служба и др.
 
Beadshouse.bg не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в следствие употребата на сайта на електронния магазин.
 
С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Beadshouse.bg.
 
За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между Електронния магазин Beadshouse.bg и потребителя се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Learn more